Oplossingen voor risicorapportage

Het bfinance Portfolio Solutions team helpt beleggers over de hele wereld bij het ontwerpen en implementeren van op maat gemaakte risicobeheerraamwerken. Door middel van risicomonitoring biedt bfinance doorlopende ondersteuning voor beleggingsteams, comités en belanghebbenden, met rapportagetools die geschikt zijn voor uw raad van bestuur.

Risk Reporting

Verbetering van risicogovernance

Wij bieden risicokaders van institutionele kwaliteit en geharmoniseerde rapportagediensten voor portefeuilles, aangepast aan de specifieke behoeften van de klant. Deze diensten zijn bijzonder geschikt voor beleggers die niet over een groot intern team beschikken voor risicoanalyses, maar wel willen profiteren van de voordelen die een geavanceerde risicobeheerfunctie biedt op het gebied van portefeuillebeheer en governance.

Een doeltreffend top-down risicobeheerkader versterkt de governance. Het stelt de belegger in staat een gemeenschappelijke visie op risico en doelstellingen te ontwikkelen, passende en werkbare risicolimieten vast te stellen en te beheren, de diversificatie van de portefeuille te verbeteren, informatie te verschaffen over de herverdeling van kapitaal tussen strategieën/beheerders en het neerwaartse risico te beheersen.

Bruikbaar inzicht

Risicorapporten worden maandelijks of driemaandelijks opgesteld, afhankelijk van de behoeften van de belegger. De rapportages zijn afgestemd op het management en de raad van bestuur, en worden opgesteld rond de specifieke prioriteiten van die belanghebbenden. De bevindingen worden op zodanige wijze gepresenteerd dat een effectief toezicht en een effectieve besluitvorming mogelijk zijn, met inbegrip van duidelijke "waarschuwingen" voor potentiële problemen.

De analyse is gebaseerd op een uniek kader dat beleggers in staat stelt inzicht te krijgen in de risico's binnen hun portefeuilles, de oorsprong van die risico's en hoe ze in de loop der tijd veranderen. Een op factoren gebaseerde methodologie wordt gebruikt om portefeuilles - op het niveau van de totale portefeuille, de activaklasse, de strategie en de beheerder - te ontleden naar hun fundamentele risicofactoren. Het raamwerk is specifiek ontworpen om de valkuilen van een zuiver historische "look-back" risicoanalyse te vermijden. Het maakt gebruik van Monte Carlo-simulaties, factorgebaseerde covarianties en scenario-analyse om een dieper inzicht te verschaffen in "wat er zou kunnen gebeuren", in tegenstelling tot "wat er is gebeurd". Het model is gepubliceerd in het European Journal of Finance (Goodworth & Jones, 2007).

Nieuwste case studies

The client, a Middle-Eastern financial institution, sought support for reviewing and creating its...

This Middle Eastern family office engaged bfinance to design an inaugural risk-management...

The client engaged bfinance Risk Solutions to provide holistic portfolio risk reporting, following...


Laatste inzichten van het team

RECENTE GETUIGENISSEN

Wat onze klanten zeggen

ONTMOET HET TEAM

Portfolio solutions

Duncan Higgs

Duncan Higgs

Gedelegeerd Bestuurder, Hoofd Portfolio Solutions

Ruben Mutsaers

Ruben Mutsaers

Directeur, Portfolio Solutions

Geraint Morgan

Geraint Morgan

Directeur, Portefeuille Monitoring

Hoe kunnen we u helpen?

Neem vandaag nog contact op met een van onze beleggingsspecialisten en laat ons weten hoe we kunnen helpen.