Werken met
Soevereine fondsen

Wij ondersteunen overheidsinstellingen over de hele wereld, waaronder centrale banken, staatsinvesteringsfondsen, pensioenfondsen van overheden en ontwikkelingsfondsen. Veel cliënten in deze sector eisen uitzonderlijke normen op het gebied van eerlijkheid en transparantie; wij maken er een prioriteit van belangenconflicten te elimineren en de gedetailleerde gegevensgestuurde 'audit trails' te leveren die investeringsbeslissingen valideren.

Gebruik maken van wereldwijde beste praktijken

Veel staats- en regeringsfondsen hebben een unieke positie in hun land en hun beleggingsleiders hebben vaak een uniek internationaal perspectief. Onze cliënten in deze instellingen streven naar een echt mondiaal perspectief en trekken actief lessen, inspiratie en ideeën van collega's uit diverse markten.

Van portefeuillediversificatie en particuliere markten tot smart bèta en duurzaamheid, soevereine beleggers uit verschillende geografische gebieden hebben het voortouw genomen bij belangrijke ontwikkelingen in de sector. Tegelijkertijd worden zij nog steeds geconfronteerd met een uitzonderlijk hoge mate van toezicht door binnenlandse belanghebbenden en, vaak, door de landen waarin zij investeren. Beleggingsresultaten, risico's, kosten/vergoedingen en niet-financiële "impact" kunnen allemaal onder de loep worden genomen.

Ondersteuning van de behoeften van staatsfondsteams

Elk van onze overheidsinvesteerders heeft een unieke combinatie van interne middelen, bestuursregelingen, verplichtingen en beleidsbeperkingen. Wij streven naar een uitzonderlijk flexibele, op maat gesneden aanpak, zodat u de hulp krijgt die u nodig hebt - wanneer u die nodig hebt.

Het populairste servicegebied van bfinance onder klanten van staatsfondsen is manageronderzoek en -selectie. Hier hebben beleggingsteams toegang tot een uitzonderlijke marktdekking, een hoge mate van 'kennisoverdracht' (het bijscholen van het interne team) en een gedetailleerd controletraject voor alle beslissingen - van transparante analyses die elke sterke score onderbouwen tot de redenen waarom een relevante manager niet op een mandaat heeft geboden. Het zoekproces stelt staatsinvesteringsfondsen ook in staat om specifieke behoeften kenbaar te maken aan een breed managerspubliek, zoals de mogelijkheid om een bepaald type structuur aan te bieden of ervaring met vergelijkbare officiële instellingen. Speciale operationele due diligence zorgt voor een robuuste beoordeling van de operationele risico's en bedreigingen die aan potentiële partners verbonden zijn.

Ook deevaluatie van vergoedingen en de monitoring van prestaties zijn bijzonder relevant: staatsinvesteringsfondsen kunnen aantonen hoe hun kosten en resultaten zich verhouden tot die van internationale vergelijkers en nagaan op welke gebieden veranderingen nodig kunnen zijn. Andere belangrijke diensten voor klanten van staatsfondsen zijn strategische assetallocatie, strategisch portefeuilleontwerp, ESG-advies en risicoanalyses.

RECENTE GETUIGENISSEN

Wat onze klanten zeggen

Hoe kunnen we u helpen?

Neem vandaag nog contact op met een van onze beleggingsspecialisten en laat ons weten hoe we kunnen helpen.

WIE WE ZIJN

Ontmoet het team

bfinance wordt gedefinieerd door de integriteit, toewijding en expertise van ons personeel.

MEER INFORMATIE
Inzicht

De laatste industriële analyse en marktreactie.

MEER INFORMATIE
Praktijkvoorbeelden

Alleen zo goed als ons laatste opdracht.

MEER INFORMATIE