Operationele due diligence

Operationeel risico is een belangrijk aspect van de due diligence van vermogensbeheerders en het toezicht op hun portefeuilles. De groep Operational Risk Solutions (ORS) ondersteunt beleggers bij een reeks van operationele risicobehoeften, van eenmalige due diligence tot doorlopende risicobeoordelingen.

Gerichte diensten voor operationeel risico

De ORS-functie van bfinance biedt uitgebreide ondersteuning bij het beheer van operationele risico's in alle activaklassen van de openbare en private markt.

Onze flexibele diensten zijn afgestemd op de verschillende behoeften van beleggers. Wij helpen cliënten met ad hoc Operational Due Diligence (ODD) tijdens de selectie van beheerders, hetzij op zelfstandige basis of als onderdeel van een breder onderzoek naar de beheerder. Daarnaast biedt het team operationele risicobeoordelingen en monitoring op de langere termijn: dit kan (indien gewenst) deel uitmaken van een breder programma portefeuillemonitoring.

In alle gevallen omvat een rigoureuze benadering van operationele due diligence een grondige beoordeling van het beleid, de procedures en de middelen van de beheerders voor de belangrijkste controlefuncties.

De analyse wordt ondersteund door het gebruik van op maat gemaakte due diligence vragenlijsten, toegesneden op de behoeften van cliënten. Rapporten geven duidelijk de informatie weer die voor u het meest relevant is. En waar mogelijk werkt het team proactief samen met managers om zwakke punten op te lossen door operationele verbeteringen door te voeren.

ODD

Ondersteuning van het due diligence-onderzoek van beleggingsbeheerders

Institutionele beleggers zijn meer dan ooit gefocust op operationele due diligence als onderdeel van de managerselectie. Velen krijgen nu zelfs dwingende richtlijnen van toezichthouders over de noodzaak om de operationele processen en controles van vermogensbeheerders grondig te evalueren.

Ondertussen evolueren de uitdagingen. Regelgeving, fondsstructuren en financiële instrumenten worden steeds complexer.

Cyberrisico's veranderen snel. Vermogensbeheerders maken gebruik van grotere netwerken van externe leveranciers. De verschuiving naar 'thuiswerken' heeft tot nieuwe bedreigingen geleid. Onderhandse en alternatieve strategieën - een groeiend deel van de portefeuilles van beleggers - brengen een grotere blootstelling aan niet-gecompenseerde risico's met zich mee; mondiale regelgevers eisen een grotere transparantie van ondernemingen die tot nu toe aan minder openbaarmakingseisen waren onderworpen. Ondertussen roept verplichte ESG-informatie nieuwe vragen op.

Nieuwste case studies

The investor, a German public pension scheme, was conducting a search for a global private equity...

The investor, a Dutch corporate pension scheme, was seeking outside support to review the...


Laatste inzichten van het team

RECENTE GETUIGENISSEN

Wat onze klanten zeggen

Belangrijke punten die tijdens ODD moeten worden aangepakt zijn:

Wij zijn van mening dat beleggers een uitgebreide ODD-beoordeling moeten uitvoeren op alle beleggingen, ongeacht de omvang van de beheerder of de strategie die hij volgt. Hoewel de aard en de reikwijdte van een ODD-beoordeling zullen variëren naargelang van de doelbeheerder en zijn strategie, bestaan er over de hele linie vergelijkbare risico's en problemen. De onderstaande tabel geeft een (niet volledig) overzicht van de belangrijkste punten die bij een ODD-beoordeling aan bod moeten komen.

Control function Areas of focus Control function Areas of focus
Organisational structure Corporate structure
Ownership Assets under management
Governance framework
Key committees
Pre-employment screening
Regulation, audit and compliance Regulatory relationships
Compliance framework
Policies and procedures
Employee education
Internal audit
Internal control reporting
Trading/transactions Trade execution
Pre-trade compliance
Best execution
Order allocation
Trade errors
Risk management Investment risk
Operational risk
Counterparty oversight
Prime brokers and ISDA relationships
Collateral management
Middle office, back office and valuation Trade settlement and reconciliation
Valuation methodology
Shadow accounting
NAV confirmation
Cash controls
Cyber security and business continuity Penetration testing
Security awareness training
Phishing simulations
Multi-factor authentication
Business continuity planning
ONTMOET HET TEAM

Portfolio solutions

Duncan Higgs

Duncan Higgs

Gedelegeerd Bestuurder, Hoofd Portfolio Solutions

Matthew Siddick

Matthew Siddick

Senior Directeur, Operationele Risico Oplossingen

Hoe kunnen we u helpen?

Neem vandaag nog contact op met een van onze beleggingsspecialisten en laat ons weten hoe we kunnen helpen.