Focus op
ESG en duurzaamheid

Duurzaamheid is een kernonderdeel van ons ethos. Het is belichaamd in toezeggingen aan onze werknemers, cliënten en leveranciers. Het is verankerd in onze inzet voor verantwoord beleggen in al onze beleggingsadviesdiensten. Het komt tot uiting in de manier waarop wij onze gemeenschappen ondersteunen, het milieu beschermen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onze ESG-verplichtingen:

Alle zaken doen met integriteit, volgens de hoogste ethische normen.

Hulp aan beleggers bij alle onderdelen van hun verantwoordelijke reis.

Bijdragen aan Net Zero & klimaatverandering binnen onze beleggingsadviesdiensten en activiteiten.

Bevordering van een betere integratie van ESG, duurzaamheid en impact in alle beleggingscategorieën.

En, ten slotte, duidelijkheid verschaffen aan onze cliënten tegenover de ESG-marketing en de box-ticking die heerst in de sector.


Mensen

Onze mensen zijn onze grootste troef. Wij streven naar een positieve, ondersteunende en respectvolle werkomgeving.

 • Cultuur van respect, diversiteit & inclusie. Wij hechten veel belang aan respect en DEI zaken. Wij willen getalenteerde medewerkers aannemen die naar hun werk komen met het gevoel gewaardeerd te worden en vrij zijn om verschillende ideeën in te brengen. Wij streven naar gelijke kansen in elk stadium van aanwerving en tewerkstelling en naar een werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien en zich echt thuis voelt. Het bedrijf heeft een Diversiteitscomité opgericht om toezicht te houden en positieve veranderingen mogelijk te maken.


 • Beloning. Wij zijn trots op onze high-performance cultuur die werknemers intellectuele uitdagingen biedt, zinvol werk in dienst van onze cliënten en een meritocratische beloning. Wij bieden werknemers een zeer concurrerende beloning en voordelen.


 • Welzijn. Gezondheid en welzijn van werknemers is voor ons van het grootste belang: wij hebben een hulpprogramma voor werknemers dat werknemers gratis en vertrouwelijk hulp biedt bij persoonlijke of professionele problemen die van invloed kunnen zijn op hun privéleven, werk, gezondheid en welzijn.

Milieu

Klimaatverandering is een belangrijke bedreiging voor onze planeet, nu meer dan ooit. Wij streven ernaar onze impact op het milieu te verminderen door onze milieuprestaties voortdurend te controleren en te verbeteren als integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie en werkmethoden. Wij moedigen onze klanten en leveranciers aan hetzelfde te doen. Wij zijn medeoprichter van het Net Zero Investment Consultants Initiative, opgericht in 2021.

 • Vervoer - wij zijn vastbesloten onze koolstofvoetafdruk te verkleinen door de noodzaak van reizen te verminderen. Wij beperken reizen overzee door werknemers, bevorderen het gebruik van reisalternatieven zoals virtuele vergaderingen, bieden flexibele regelingen voor werken op afstand en moedigen onze werknemers aan milieuvriendelijke vervoermiddelen te gebruiken, zoals openbaar vervoer of fietsen (tegen gereduceerde prijs aangeschaft via ons fietsplan).


 • Energieverbruik - wij streven ernaar ons energieverbruik zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van energiebesparende maatregelen zoals bewegingsgeactiveerde verlichting in de meeste van onze kantoorruimten. Bij de aankoop van nieuwe producten houden wij rekening met de energie-efficiëntie ervan, en wij controleren elk kwartaal het energieverbruik en het waterverbruik met het doel deze in de loop van de tijd te verminderen.


 • Verbruik van hulpbronnen - wij proberen zoveel mogelijk gerecycleerde producten te kopen. Wij houden het papierverbruik zorgvuldig bij om het tot een absoluut minimum te beperken.


 • Afvalbeheer - wij zetten ons in om al het papier en ander recycleerbaar afval waar mogelijk te hergebruiken en te recyclen, en doen alleen een beroep op erkende en geschikte organisaties om afval te verwijderen.

Samenleving

Bij bfinance erkennen we dat het belangrijk is om een bijdrage te leveren in termen van tijd en geld teneinde iets terug te kunnen geven aan de samenleving waarin we actief zijn.

 • Vrijwilligerswerk - wij moedigen alle werknemers aan om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten die onze gemeenschappen ten goede komen en daarom bieden wij betaald verlof om aan dergelijke activiteiten deel te nemen. Vrijwilligerswerk neemt doorgaans de vorm aan van vrijwilligerswerk bij voedselbanken, hulp aan daklozen en andere liefdadigheidsactiviteiten. Hoewel dergelijk vrijwilligerswerk op individuele basis kan plaatsvinden, hebben wij in het verleden vrijwilligersactiviteiten voor het hele team georganiseerd.


 • Financiële bijdragen aan goede doelen - bfinance levert op twee manieren financiële bijdragen aan goede doelen:


  1) Als onderneming steunen wij regelmatig of ad hoc een aantal goede doelen. Wij steunen voortdurend het Diversity Project en het initiatief Catalyst After School Programme (CASP), dat tot doel heeft sneller vooruitgang te boeken op weg naar een diverse en inclusieve cultuur in de beleggingssector. Andere goede doelen die wij hebben gesteund zijn onder meer de liefdadigheidsinstelling voor daklozen St. Mungo's, het Rode Kruis, het rampencomité en een aantal non-profits over de hele wereld die de zwaarst getroffenen van de COVID-19 pandemie hebben geholpen.  2) Dankzij ons Charitable Fundraising Matching Scheme kunnen wij bijdragen aan de liefdadigheidsinspanningen van onze werknemers. Via deze regeling matchen wij de bedragen die werknemers via sponsoring inzamelen voor geregistreerde goede doelen van hun keuze.

Leveranciers

Wij behandelen onze leveranciers met respect en gaan relaties aan die gekenmerkt worden door open en eerlijke communicatie in twee richtingen. Wij zetten ons in om waar mogelijk gebruik te maken van lokale leveranciers en streven naar partnerschappen met gelijkgestemde bedrijven waarvan de kernwaarden die van ons weerspiegelen. Wij streven ernaar dat onze leveranciers hun werknemers met respect behandelen, zich inzetten om hun impact op het milieu te verminderen en de hoogste ethische normen naleven. Daarom vragen wij potentiële leveranciers en onze bestaande leveranciers jaarlijks om onze vragenlijst voor leveranciers in te vullen teneinde te bevestigen:

 • Dat zij zich inzetten voor een positieve werkomgeving, met inbegrip van hun normen inzake diversiteit en inclusie en naleving van de Equality Act 2010.


 • Dat zij passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun eigen activiteiten vrij zijn van mensenhandel en moderne slavernij.


 • Dat zij een anti-omkopingsbeleid hebben.


 • Dat zij zich ertoe verbinden hun milieueffecten te verminderen.


 • Welke procedures zij hanteren voor de beoordeling van bovengenoemde factoren met betrekking tot hun toeleveringsketen.


 • Dat zij over de relevante vergunningen beschikken om hun activiteiten uit te voeren (indien van toepassing).

Goed bestuur

Wij beschikken over processen om onze prestaties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te meten en te controleren. Onze verbintenissen zijn specifiek vastgelegd in ons intern beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, en onze activiteiten om de vooruitgang te controleren worden gerapporteerd aan de Commissie ESG en Verantwoord Beleggen, die regelmatig bijeenkomt en de Raad van Bestuur verslag uitbrengt over de vooruitgang.

WIE WE ZIJN

Ontmoet het team

bfinance wordt gedefinieerd door de integriteit, toewijding en expertise van ons personeel.

MEER INFORMATIE
Inzicht

De laatste industriële analyse en marktreactie.

MEER INFORMATIE
Praktijkvoorbeelden

Alleen zo goed als ons laatste opdracht.

MEER INFORMATIE