Strategic asset allocation

bfinance ondersteunt klanten bij het bepalen van de meest geschikte strategische activamix voor hun specifieke behoeften. Met behulp van marktleidende technologie helpen wij zowel beleggers zonder expliciete verplichtingen (zoals staatsfondsen en family offices) als beleggers die een gedetailleerde balansmodellering van activa en passiva nodig hebben (pensioenen, verzekeraars).

100+
beleggers werden geholpen met Portfolio Solutions

Een toekomstgerichte aanpak

Een robuuste strategische assetallocatie (SAA), geoptimaliseerd om de gewenste kenmerken te leveren, zou de basis van elke beleggingsportefeuille moeten vormen. Beleggers zijn zich echter steeds meer bewust van de beperkingen van traditionele SAA-benaderingen, waarbij strategische wegingen op lange termijn gebaseerd zijn op eenzijdige veronderstellingen over de kapitaalmark. Wanneer deze als input worden gebruikt in mean-variance-optimalisaties geeft dit een valse weerspiegeling van de werkelijkheid.

Als gevolg daarvan zien wij een toenemende vraag naar meer genuanceerde, verfijnde, risicobewuste benaderingen. Wij richten ons op het verstrekken van toekomstgerichte stochastische analyses, het verduidelijken van de waarschijnlijkheid dat doelstellingen worden gehaald en het aanpassen aan de behoeften van cliënten.

Bovenal houden onze klanten de controle. De ontwikkeling van een SAA is een iteratief proces met nauwe betrokkenheid van de klant en kennisoverdracht. Nieuwe activaklassen kunnen in overweging worden genomen; specifieke macro-economische vraagstukken kunnen diepgaander worden behandeld; veranderende ESG-overwegingen kunnen worden opgenomen. Het projectteam is gebaseerd op de behoeften van de klant, met nauwe samenwerking van onze ESG-, risico- en portefeuilleontwerpspecialisten indien nodig. De resultaten worden afgeleverd in een rapport dat klaar is voor het bestuur en dat door deskundigen wordt gepresenteerd aan de relevante belanghebbenden in uw organisatie​.

Verbetering van de veerkracht van de portefeuille

Het is van cruciaal belang om een duidelijk inzicht te hebben in de wijze waarop de portefeuille veranderende macro-economische omstandigheden en onverwachte marktgebeurtenissen is verwacht te doorstaan. Daarbij kan het gaan om ongunstige scenario's voor activaklassen (bijvoorbeeld correcties op de aandelenmarkten) of specifieke macro-omstandigheden zoals inflatie, recessie of stijgende rentestanden. Om dit effectief te doen, is het van cruciaal belang te begrijpen hoe belangrijke macro-economische variabelen relateren met activaklassen en sub-activaklassen, in plaats van de twee onderwerpen afzonderlijk te behandelen.

Wij gebruiken een holistisch kader dat tegelijkertijd economieën en activaklassen simuleert. Scenario's zijn gebaseerd op gedrag in de praktijk ("gestileerde feiten", zoals correlaties die variëren per tijdshorizon), maar stellen beleggers in staat een duidelijk inzicht te krijgen in "waar de portefeuille heen zou kunnen gaan". De modellering bestrijkt ook verschillende tijdshorizonten (van een jaar, tot meerdere jaren in lijn met de conjunctuurcyclus en de lange termijn).

Deze duidelijkheid helpt niet alleen de veerkracht te verbeteren (in de door de belegger gewenste mate) en toekomstige dynamische of tactische allocaties te onderbouwen, maar ondersteunt ook een sterk bestuur van de SAA-functie. Hogere stakeholders kunnen een beter beeld krijgen van de mogelijke uitkomsten en een duidelijke positionering ontwikkelen ten aanzien van de risicotolerantie.

Nieuwste case studies

The client, a Middle Eastern insurance company, sought to refine its Shariah-compliant strategic...

The client, a Middle-Eastern financial institution, sought support for reviewing and creating its...

In early 2023, an Italian family office engaged with bfinance to create a Strategic Asset...

A UK-based Charity was seeking support for evaluating their current investment approach and...


Laatste inzichten van het team

RECENTE GETUIGENISSEN

Wat onze klanten zeggen

ONTMOET HET TEAM

Portfolio solutions

Duncan Higgs

Duncan Higgs

Gedelegeerd Bestuurder, Hoofd Portfolio Solutions

Ruben Mutsaers

Ruben Mutsaers

Directeur, Portfolio Solutions

Geraint Morgan

Geraint Morgan

Directeur, Portefeuille Monitoring

Hoe kunnen we u helpen?

Neem vandaag nog contact op met een van onze beleggingsspecialisten en laat ons weten hoe we kunnen helpen.